196-2313
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์เธอร์โมไดนามิกส์
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 60 บาท ลด 30% คงเหลือ 42 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า 216
ISBN 978-974-958-850-5

หนังสือรวบรวมศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรรม เครื่องกลและศัพท์พลังงานมาจัดทำอธิบายสั้นๆ ในรูปแบบของพจนานุกรม เรียงตามตัวอักษร A-Z พร้อมคำเทียบไทย-อักกฤษ