ศัพท์แร่และอัญมณี
ชื่อ พจนานุกรมศัพท์แร่และอัญมณี
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 150 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2554
จำนวนหน้า 278
ISBN 978-616-707-345-3