โบราณศัพท์

ชื่อ พจนานุกรมโบราณศัพท์ 
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 400 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2563
จำนวนหน้า 392
ISBN 978-616-389-106-8