230-5873
ชื่อ ธรรมศาสตรปกรณ จาด้วยแบ่งคัวตระกูล ผัวเมียพ่อแม่ลูก กฎหมายโบราณล้านนาว่าด้วยครอบครัวและมรดก
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 250 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า 210
ISBN 978-974-958-892-5

หนังสือธรรมศาสตรปกรณเป็นหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายโบราณล้านนาว่าด้วยเรื่อง การสมรส ตั้งแต่ขั้นตอนการหมั้น เงื่อนไขแห่งการสมรส ความสัมพันธ์ ระหว่างสามีภริยา เรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การสิ้นสุดของการสมรสด้วยเหตุต่างๆ เช่น การหย่า การเป็นชู้ สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดา มารดากับลูก และเรื่องมรดก