87-8603
ชื่อ พระธรรมบทจตุรภาค
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 350 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 4
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า 944
ISBN 974-9588-11-8

พระธรรมบท หนังสือที่มีหลักคำสอนประณีตลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน และมีอรรถรสอันไพเราะ เต็มไปด้วยสารัตถะที่ทุกคนสามารถน้อมนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ใน ทุกยุคทุกสมัย  เนื้อหาแบ่งเป็น ๒๖ หมวด ๔๒๓ คาถา คาถาเป็นภาษาบาลีอักษรไทย อักษรโรมัน คำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(หนังสือขนาด ๑๙ x ๒๖.๕ ซม. หนา ๙๔๔ หน้า)