20150805_105151
ชื่อ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท ลด 30% คงเหลือ 70 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2557
จำนวนหน้า 356
ISBN 978-616-890-002-3