286-5513

ชื่อ ภาษาไทยที่บกพร่องต้องแก้ไข เล่ม ๒
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556
จำนวนหน้า 232
ISBN 978-616-707-364-4

หนังสือภาษาไทยที่บกพร่องต้องแก้ไข เล่ม ๒  เป็นหนังสือแก้ปัญหาในประโยคภาษาไทยที่ยกข้อความมาจากหนังสือพิมพ์ ข่าว สถานีโทรทัศน์ ฯลฯ โดยมีตัวอย่างข้อความที่ใช้ผิด แล้วนำแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย พร้อมคำอธิบาย จำนวน ๑๙๕