189-5366
ชื่อ ศัพท์ดนตรีสากล
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 75 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า 187
ISBN 974-9588-40-1

หนังสือที่รวบรวมศัพท์ทางดนตรีสากล ทั่วไป ชื่อเครื่องดนตรี ประเภทของเพลง ศัพท์ที่เป็นคำบ่งชี้ให้บรรเลงและวิธีปฏิบัติ อารมณ์ความรู้สึก ความดังเบาสมัยทางดนตรี  เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีคำเทียบไทย-อังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาคำ

(หนังสือขนาด ๑๔ x ๒๑ ซม. หนา ๑๘๗ หน้า)