ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้

ชื่อ ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ เล่ม ๒
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 250 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 290
ISBN 978-616-389-038-2