11-7546
ชื่อ ศัพท์ประชากรศาสตร์
โดย กองธรรมศาสตร์
ราคา 60 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า 232
ISBN 974-9588-35-5

หนังสือรวบรวมศัพท์ประชากรศาสตร์ บัญญัติเป็นภาษาไทย พร้อมคำเทียบ ไทย-อังกฤษ

(หนังสือขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซม. หนา ๒๓๒ หน้า)