12-6702
ชื่อ ศัพท์ป่าไม้ อังกฤษ-ไทย
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 150 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า 640
ISBN 974-9588-27-4

หนังสือรวบรวมศัพท์ป่าไม้ บัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีคำเทียบไทย-อังกฤษ

(หนังสือขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซม. หนา ๖๔๐ หน้า)