14-4847
ชื่อ ศัพท์พลังงาน อังกฤษ-ไทย
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 14 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2541
จำนวนหน้า 113
ISBN 974-8123-23-5

หนังสือรวบรวมศัพท์พลังงานรังสี อาทิตย์ พลังงานลม การผลิตพลังงาน และการเผาไหม้ เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีคำเทียบไทย-อังกฤษ (หนังสือขนาด ๑๔.๕ x ๒๑ ซม. หนา ๑๑๓ หน้า)