20160226_144634
ชื่อ ศัพท์บัญญัติชื่อแร่และศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 30 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2551
จำนวนหน้า 80
ISBN 978-974-958-889-5