สารานุกรมการเมืองการปกครอง
ชื่อ สารานุกรมการเมืองการปกครองไทย เล่ม ๑
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 450 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 740
ISBN 978-616-389-035-1