สาราจิต2
ชื่อ สารานุกรมจิตวิทยา เล่ม 2 อักษร C-F
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 430 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 382
ISBN 978-616-389-041-2