56-4250
ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม ๒ อักษร C-D
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 400 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า 700
ISBN 978-974-958-821-5

หนังสือชุดที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองสำคัญ สนธิสัญญา การประชุม ความตกลง และการสงคราม ในภูมิภาคยุโรป เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีดรรชนีค้นคำเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา

(หนังสือขนาด ๒๐ x ๒๗ ซม. หนา ๗๐๐ หน้า)