52-9817
ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๑ อักษร A-B
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 300 บาท ลด 30% คงเหลือ 210 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า 356
ISBN 978-974-958-825-3

หนังสือชุดที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองสำคัญ สนธิสัญญา การประชุม ความตกลง และการสงคราม ในภูมิภาคยุโรป เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีดรรชนีค้นคำเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา

(หนังสือขนาด ๒๑ x ๒๘ ซม. หนา ๓๕๖ หน้า)