20150805_112105
ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๓ อักษร E-G
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 320 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556
จำนวนหน้า 527
ISBN 978-616-707-355-2