50-1273
ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : อเมริกา เล่ม ๑ อักษร A-B
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 250 บาท ลด 30% คงเหลือ 175 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า 350
ISBN 978-974-9588-19-2

หนังสือชุดที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองสำคัญ สนธิสัญญา การประชุม ความตกลง และการสงคราม ในภูมิภาคอเมริกา เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีรายนามประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่คนแรกถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ชื่อมลรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา และดรรชนีค้นคำเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา

(หนังสือขนาด ๒๐ x ๒๗ ซม. หนา ๓๕๐ หน้า)