55-4449
ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๔ อักษร H-K
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 300 บาท ลด 30% คงเหลือ 210 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า 444
ISBN 978-974-812-371-8

หนังสือชุดที่มีเนื้อหาครอบคลุม ประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชื่อประเทศ เมืองสำคัญ สนธิสัญญา การประชุม ความตกลง และการสงคราม ในภูมิภาคยุโรป เรียงตามลำดับอักษร A-Z ท้ายเล่มมีดรรชนีค้นคำเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา

(หนังสือขนาด ๒๐ x ๒๗ ซม. หนา ๔๔๔ หน้า)