226-4426
ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : อเมริกา เล่ม 3 อักษร E-G
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 350 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550
จำนวนหน้า 470
ISBN 978-978-974-958-4

หนังสือที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ทั้งทวีปอเมริกาและทวีปอเมริการใต้ คำศัพท์ที่นำมาจัดทำคำอธิบายในเล่มนี้ ได้แก่ประวัติบุคคลสำคัญ ประธานาธิบดี เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ประเทศ ดินแดน มลรัฐ ชนพื้นเมือง สนธิสัญญา กฎหมาย การประชุม ความตกลง และการสงคราม รวมจำนวน 153 คำ

(หนังสือขนาด 20×27 ซม. หนา 470 หน้า)