49-2621
ชื่อ สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม ๒ อักษร ข-จ
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 250 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2545
จำนวนหน้า 420
ISBN 974-8123-83-9

หนังสือ ชุดที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งราชธานี เมืองหลวง เมืองโบราณ ชื่อหน่วยงานราชการสมัยโบราณ สนธิสัญญาและกฎหมายเรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ ท้ายเล่มมีดรรชนีค้นคำ
(หนังสือขนาด ๒๐ x ๒๗ ซม. หนา ๔๒๐ หน้า)