คีตะ
ชื่อ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 250 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 276
ISBN 978-616-389-050-4

หนังสือที่รวบรวมคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี วงดนตรี การขับร้อง และการบรรเลงดนตรีไทย เรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ มีดรรชนีค้นคำช่วยในการสอบค้น พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ

คีตะ
[/vc_column]
ชื่อ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคคีตะ-ดุริยางค์
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 250 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 276

หนังสือที่รวบรวมคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี วงดนตรี การขับร้อง และการบรรเลงดนตรีไทย เรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ มีดรรชนีค้นคำช่วยในการสอบค้น พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ

(หนังสือขนาด ๑๗ x ๒๔ ซม. หนา ๒๕๒ หน้า)

[/vc_row]