59-8797
ชื่อ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 250 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549
จำนวนหน้า 515
ISBN 978-974-958-859-8

หนังสือที่มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติที่มาของทำนอง และบท ร้องเพลงเถา จำนวน ๒๙๐ เพลง เรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ ท้ายเล่มมีพระบรมฉายาลักษณ์และภาพของผู้นิพนธ์ ผู้ประพันธ์เพลงและบทร้อง นักร้องที่มีผลงานดีเด่นซึ่งมีผลงานปรากฏในหนังสือเล่มนี้ พร้อมดรรชนีค้นคำ และดรรชนีค้นบทร้องซึ่งรวบรวมวรรคแรกของบทเพลง แต่ละเพลงไว้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่จำบทร้องได้แต่จำชื่อเพลงไม่ได้สามารถสอบค้นได้สะดวกยิ่ง ขึ้น

(หนังสือขนาด ๑๗ x ๒๔ ซม. หนา ๔๙๐ หน้า)