นักดนตรีนักร้อง
ชื่อ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 200 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2561
จำนวนหน้า 324
ISBN 978-616-389-063-4

หนังสือที่รวบรวมประวัติและผลงานทางดนตรีของนักดนตรีและนักร้องที่มีชื่อ เสียงและมีผลงานเป็นที่ยกย่อง ตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ถึงสมัยปัจจุบัน เรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ มีดรรชนีค้นคำช่วยในการสอบค้น พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ