45-5883
ชื่อ สารานุกรมไทย เล่ม ๒๒
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 100 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2532-2533
จำนวนหน้า 674
ISBN 974-8120-39-2

หนังสือชุดสารานุกรมเกี่ยวกับความ รู้ต่าง ๆ เช่น บุคคลสำคัญ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาค ประเทศ นครและเมืองสำคัญ ดาราศาสตร์ เชื้อชาติของมนุษย์ ศาสนา ปรัชญา ลัทธินิกาย วรรณกรรมสำคัญ ตำนาน นิทาน นิยายโบราณ ตัวละครสำคัญในวรรณคดี การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สถาบัน วันสำคัญ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ

(หนังสือขนาด ๑๕ x ๒๒ ซม. หนา ๖๗๔ หน้า)