46-3194
ชื่อ สารานุกรมไทย เล่ม ๒๔(หนังสือหมด)
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 168 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2534-2535
จำนวนหน้า 661
ISBN 974-8120-39-2

หนังสือชุดสารานุกรมเกี่ยวกับความ รู้ต่าง ๆ เช่น บุคคลสำคัญ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาค ประเทศ นครและเมืองสำคัญ ดาราศาสตร์ เชื้อชาติของมนุษย์ ศาสนา ปรัชญา ลัทธินิกาย วรรณกรรมสำคัญ ตำนาน นิทาน นิยายโบราณ ตัวละครสำคัญในวรรณคดี การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สถาบัน วันสำคัญ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ

(หนังสือขนาด ๑๕ x ๒๒ ซม. หนา ๖๖๑ หน้า)