48-6629
ชื่อ สารานุกรมไทย เล่ม ๒๕
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 380 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2544
จำนวนหน้า 597
ISBN 974-8120-39-2

หนังสือชุดสารานุกรมเกี่ยวกับความ รู้ต่าง ๆ เช่น บุคคลสำคัญ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาค ประเทศ นครและเมืองสำคัญ ดาราศาสตร์ เชื้อชาติของมนุษย์ ศาสนา ปรัชญา ลัทธินิกาย วรรณกรรมสำคัญ ตำนาน นิทาน นิยายโบราณ ตัวละครสำคัญในวรรณคดี การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สถาบัน วันสำคัญ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ

(หนังสือขนาด ๑๖.๕ x ๒๓ ซม. หนา ๕๙๗ หน้า)