203-9291
ชื่อ สารานุกรมไทย เล่ม ๒๖ ฦ, ฦๅ – สตูล
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 380 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549
จำนวนหน้า 579
ISBN 978-974-958-854-3

หนังสือชุดสารานุกรมเกี่ยวกับความ รู้ต่าง ๆ เช่น บุคคลสำคัญ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาค ประเทศ นครและเมืองสำคัญ ดาราศาสตร์ เชื้อชาติของมนุษย์ ศาสนา ปรัชญา ลัทธินิกาย วรรณกรรมสำคัญ ตำนาน นิทาน นิยายโบราณ ตัวละครสำคัญในวรรณคดี การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สถาบัน วันสำคัญ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ

(หนังสือขนาด ๑๖.๕ x ๒๓ ซม. หนา ๕๙๗ หน้า)