215-7195
ชื่อ สารานุกรมไทย เล่ม ๒๗ สถานเสาวภา-สาละ,ต้น
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 380 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550
จำนวนหน้า 562
ISBN 978-974-958-895-6

หนังสือชุดสารานุกรมเกี่ยวกับความรู้ ต่าง ๆ เช่น บุคคลสำคัญ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาค ประเทศ นครและเมืองสำคัญ ดาราศาสตร์ เชื้อชาติของมนุษย์ ศาสนา ปรัชญา ลัทธินิกาย วรรณกรรมสำคัญ ตำนาน นิทาน นิยายโบราณ ตัวละครสำคัญในวรรณคดี การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สถาบัน วันสำคัญ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ