264-5372
ชื่อ สารานุกรมไทย เล่ม ๒๙ หวี่, แมลง – อังคุตรนิกาย
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 380 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2553
จำนวนหน้า 600
ISBN 978-616-707-328-6

หนังสือชุดสารานุกรมเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ เช่น พืช สัตว์ บุคคลสำคัญ  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิภาคประเทศ นครและเมืองสำคัญ ดาราศาสตร์ ศาสนา ปรัชญา ลัทธินิกาย นิทาน นิยายโบราณ ตัวละครในวรรณคดี การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัดสำคัญ ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ