20160226_144822
ชื่อ สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑  พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๑
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 250 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2558
จำนวนหน้า 300
ISBN 978-616-389-018-4