หลักเกณฑ์การทับศัพท์ญี่ปุ่น
ชื่อ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 70 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2562
จำนวนหน้า 48
ISBN 978-616-389-086-3

หนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์คำภาษาญี่ปุ่นซึ่งในปัจจุบันมีแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะคำวิสามานยนามต่าง ๆ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปในการทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ตารางเทียบพยัญชนะ ตารางเทียบสระ ภาคผนวก