290-4684
ชื่อ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลี
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 70 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556
จำนวนหน้า 40
ISBN 978-616-707-356-1

หนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาเกาหลี ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์คำภาษาเกาหลีซึ่งในปัจจุบันมีแพร่ หลายมากขึ้น โดยเฉพาะคำวิสามานยนามต่าง ๆ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปในการทับศัพท์ภาษาเกาหลี ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ ตารางเทียบรูปพยัญชนะ ตารางเทียบเสียงกึ่งสระ ตารางเทียบรูปของเสียงกึ่งสระ  ตารางเทียบเสียงสระ ตารางเทียบรูปสระ และภาคผนวก