img930
ชื่อ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย 
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 90 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2563
จำนวนหน้า 60
ISBN 978-616-389-124-2

หนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์คำภาษาอินโดนีเซียซึ่งในปัจจุบันมีแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะคำวิสามานยนามต่าง ๆ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปในการทับศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย ตารางเทียบพยัญชนะ ตารางเทียบสระ ภาคผนวก