8-6707

ชื่อ อนุกรมวิธานพืช เล่ม ๑ อักษร ก
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 550 บาท ลด 30% คงเหลือ 385 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า 544
ISBN 978-974-958-823-9

หนังสือที่รวบรวมชื่อพรรณพืชที่มี อยู่ในประเทศไทย โดยได้รวบรวมข้อมูลพรรณพืชจากสภาพธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์พืช ตำรา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพืช มาจัดทำคำอธิบายลักษณะพรรณพืชตามหลักอนุกรมวิธาน พร้อมทั้งให้ข้อมูลถิ่นกำเนิด การแพร่กระจาย ประโยชน์และโทษ มีภาพประกอบสีและขาวดำ ท้ายเล่มมีศัพท์บัญญัติที่ใช้ในคำอธิบาย ดรรชนีพรรณไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ และชื่อผู้ตั้งชื่อพรรณไม้

(หนังสือขนาด ๒๐.๕ x ๒๗.๕ ซม. หนา ๕๔๔ หน้า)