9-4904
ชื่อ อนุกรมวิธานพืช เล่ม ๒ อักษร ข
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 350 บาท ลด 30% คงเหลือ 245 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า 276
ISBN 978-974-958-831-4

หนังสือที่รวบรวมชื่อพรรณพืชที่มี อยู่ในประเทศไทย โดยได้รวบรวมข้อมูลพรรณพืชจากสภาพธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์พืช ตำรา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพืช มาจัดทำคำอธิบายลักษณะพรรณพืชตามหลักอนุกรมวิธาน พร้อมทั้งให้ข้อมูลถิ่นกำเนิด การแพร่กระจาย ประโยชน์และโทษ มีภาพประกอบสีและขาวดำ ท้ายเล่มมีศัพท์บัญญัติที่ใช้ในคำอธิบาย ดรรชนีพรรณไม้ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ และชื่อผู้ตั้งชื่อพรรณไม้

(หนังสือขนาด ๒๐.๕ x ๒๗.๕ ซม. หนา ๒๗๖ หน้า)