พืช ต เล่ม 1

ชื่อ อนุกรมวิธานพืช อักษร ต เล่ม 1
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 750 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2562
จำนวนหน้า 400
ISBN 978-616-389-101-3