10-9694
ชื่อ อนุกรมวิธานสัตว์ เล่ม ๑ อักษร ก 
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 265 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2540
จำนวนหน้า 425
ISBN 974-812-305-7

หนังสือที่รวบรวมชื่อพรรณสัตว์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พร้อมคำอธิบายลักษณะพรรณสัตว์ตามหลักอนุกรมวิธาน ถิ่นกำเนิด การแพร่กระจาย ประโยชน์และโทษ มีภาพประกอบสีและขาวดำ ท้ายเล่มมีดรรชนีค้นชื่อพรรณสัตว์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ และชื่อสามัญ

(หนังสือขนาด ๒๐ x ๒๗ ซม. หนา ๔๕๒ หน้า)