20150805_105921
ชื่อ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 500 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 5
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2557
จำนวนหน้า 482
ISBN 978-616-707-391-0