อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม 2
ชื่อ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๒ (อักษร ก-ธ)
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 600 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม)
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2559
จำนวนหน้า 720
ISBN 978-616-389-031-3