อักขรา3
ชื่อ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๓ (อักษร น-ม)
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 675 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม)
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560
จำนวนหน้า 808
ISBN 978-616-389-058-0