89-8879
ชื่อ โรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทย
โดย กองวิทยาศาสตร์
ราคา 200 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 3
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2545
จำนวนหน้า 198
ISBN 974-8123-85-5

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในประเทศไทย รวมถึงวิธีการบริหารร่างกายและข้อสำหรับผู้ป่วยโรคข้อพร้อมภาพประกอบ

(หนังสือขนาด ๒๑ x ๓๐ ซม. หนา ๑๙๘ หน้า)