เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. นางดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีนำผู้บริหารและ ข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_8842 IMG_8846 IMG_8860 IMG_8861 IMG_8869 IMG_8877 IMG_8884 IMG_8888 IMG_8896 IMG_8900 IMG_8902 IMG_8905 IMG_8909 IMG_8920 IMG_8927 IMG_8952