บทความทางวิชาการ

ครอบครัวอบอุ่น : เสาหลักที่มั่นคงของสังคม

โดย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวอบอุ่น : เสาหลักที่มั่นคงของสังคม